Choose format

In stock
NOK 459

Den globale reisen

3. utgave
Den globale reisen er en annerledes reiseguide for alle som ønsker en innføring i globale forhold. Fra et nordisk ståsted beskriver forfatteren vår egen rolle i den globale utviklingsreisen - en reise både i geografisk utstrekning og i tid, fra de eldste tider og fram til i dag.
Dagens kommunikasjonsteknologi gjør at vi daglig har kontakt med hele verdenssamfunnet gjennom ulike medier, uten av vi nødvendigvis oppnår større globale forståelse.

Boka konsentrerer seg om den akselererende utviklingen mot internasjonalisering og etter hvert globalisering, i perioden fra annen verdenskrig og fram til vår tid. Denne utgaven er grundig revidert og oppdatert innen alle temaområdene: Global kulturforståelse, utviklingsteorier, religion, FN, global produksjon og handel, gamle og nye fattigdomsproblemer, befolkningsutvikling, internasjonalt menneskerettighetsarbeid, helse og utdanning, miljøspørsmål, bistand, forskning og teknologi m.m. På en rekke felter beskrives de nye perspektivene for den globale reisen i en mer konflikt- og motsetningsfylt verden etter 11. september 2001.

Knud Vilby (f. 1942) er journalist og forfatter med miljø- og utviklingsproblemer som spesialfelt, og har et omfattende forfatterskap innen dette feltet. Han har hatt en rekke ledende stillinger i danske medier, bl.a. sjefredaktør for Information. Han har også vært formann for bl.a. Den Danske Unesco Nationalkommisjon og Mellemfolkeligt Samvirke og vært i styret for Danida (dansk parallell til Norad)

Detailed information

  • Pages: 424
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008707
  • Publication date: 14.06.2006
  • Book group: 214

Knud Vilby

Knud Vilby (f. 1942) er journalist og forfatter med miljø- og utviklingsproblemer som spesialfelt, og har et omfattende forfatterskap innen dette feltet. Han har hatt en rekke ledende stillinger i danske medier, bl.a. sjefredaktør for Information. Han har også vært formann for bl.a. Den Danske Unesco Nationalkommisjon og Mellemfolkeligt Samvirke og vært i styret for Danida (dansk parallell til Norad).
More about the author