Choose format

In stock
NOK 459

Døv identitet i endring

lokale liv - globale bevegelser

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215011615
  • Publication date: 10.08.2007
  • Book group: 214
I denne boka blir vi kjent med livshistorien til ti norske døve, og tankene deres omkring det å være døv. Et hovedtema er at døves identitet formes på andre måter enn for hørende, noe den transnasjonale «døveverdenen» spiller en viktig rolle i.
De ti døve som forfatteren har dybdeintervjuet, er mennesker med ganske ulik livssituasjon, men de viser slående likhetstrekk når det gjelder refleksjoner omkring deres identitet som døve, noe forfatteren viser er et globalt fenomen. Han sammenlikner også fordommene og diskrimineringen som døve opplever, med situasjonen til andre minoritetsgrupper som innvandrere, homofile og samer.

Boka er et viktig bidrag til litteraturen på døvefeltet, og en forbilledlig antropologisk studie.

Jan-Kåre Breivik

Jan-Kåre Breivik er sosialantropolog. Han jobber ved Stein Rokkan Senter for flerfaglige samfunnsstudier.
More about the author