Choose format

A new edition is expected
NOK 419
A new edition is expected

English Pronunciation and Intonation

British, American and World Englishes. 3rd edition
Denne boka er en introduksjon til uttale og intonasjon i moderne engelsk språk. Fokus er både på American English (AE) og British Recieved Pronunciation (RP), samt World Englishes . Dette er en gjennomrevidert tredje utgave av boka «British and American Pronunciation» (1996, 2002), og er nå utstyrt med et eget intonasjonskapittel og korte innføringer i blant annet «African-American English», «General African English» og «Australian English».


Boka er oversiktlig og systematisk og med en rekke eksempler. Den henvender seg til bachelorstudenter i engelsk på universitet og høgskole, og alle som ønsker en grundig innføring i det engelske språk.

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: English
  • ISBN: 9788215015699
  • Publication date: 20.09.2010
  • Book group: 210

Thor Sigurd Nilsen

Thor Sigurd Nilsen er førsteamanuensis i engelsk ved Høgskolen i Telemark.
More about the author