Choose format

In stock
NOK 329

Etikk og samfunnsansvar

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215020389
  • Publication date: 06.07.2012
  • Book group: 212
Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.
Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:
* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.
* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.
* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?
* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

Øyvind Kvalnes

Filosofen Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært leder for Humanistisk Akademi i Oslo og har lang erfaring med å holde foredrag, seminarer og kurs for norske organisasjoner innen emner som etikk og verdier, kommunikasjon og ledelse. Han tok en doktorgrad i etikk ved Universitetet i Oslo i 1998, med avhandlingen "Living with Moral Luck".
More about the author