Choose format

NOK 599

Faktisk talt

Statistikkens historie i Norge
Faktisk talt handler om statistikkens utvikling i Norge gjennom de to siste århundrer. Dette er historien om folketellinger, forbruksanalyser, undersøkelser av fattigdom og barnekriminalitet, nasjonalregnskap, økonomisk konjunkturovervåkning, moral- og miljøstatistikk.

Detailed information

  • Pages: 550
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001500
  • Publication date: 19.11.2001
  • Book group: 227

Hege Roll-Hansen

More about the author

Einar Lie

Einar Lie (f. 1965) er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og bidratt i en rekke verk om sentrale institusjoner i norsk samfunnsliv: "Over evne. Finansdepartementet 1965-1992", m. Christian Venneslan (2010), "Oljerikdommer og internasjonalisering. Hydro 1977-2005" (2005), "Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge" (med Hege Roll-Hansen) (2001), "En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990" (1998), "I teknologienes tegn" (red. m. S. Myklebust og T.H. Nielsen) (1996) og "Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965" (1995).
More about the author