Choose format

In stock
NOK 419

Filmanalytiske tradisjoner

Hvordan kan man gripe fatt i og sette ord på en film? Filmanalytiske tradisjoner tilbyr en etterlengtet kombinasjon av to av filmvitenskapens bærebjelker: filmteori og filmanalyse.
Hvordan analysere en filmopplevelse? Hva gjør den interessant? Er det en slående bruk av musikk, kameraføring eller klipping? Forteller den noe viktig om kultur og menneskeliv? Og hvilke verdier formidler den?
Boken tar opp en rekke sentrale filmanalytiske tradisjoner. Hver av disse presenteres med relevant teori, forslag til metodisk fremgangsmåte samt eksemplifiserende filmanalyser. Analysene viser hvordan teori både kan gi inspirasjon til relevante problemstillinger og bidra til å kaste lys over en films karakteristiske trekk.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012933
  • Publication date: 01.09.2008
  • Book group: 224

Jo Sondre Moseng

Jo Sondre Moseng er førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og instituttleder ved TV-utdanningen samme sted. Hans primære forskningsinteresse er nyere norsk filmhistorie og bransjestudier.
More about the author