Choose format

Coming for sale
6/1/21
NOK 899

Foreldelsesloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215032368
  • Publication date: 01.06.2021
  • Book group: 221
Boken inneholder grundige kommentarer til foreldelsesloven.
Foreldelsesloven regulerer blant annet fristene for foreldelse, avbrudd av foreldelse, virkning av avbrutt foreldelse og foreldelsens virkninger. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer, rettspraksis og annen relevant praksis.