Universitetsforlagets priser og stipender


Debutantstipend

Underviser du studenter på høyere utdanning? Trenger de en norskspråklig lærebok om et nytt tema eller med nye perspektiver? Kan du skrive den boken?

Ta utfordringen! Vi kan gi deg gode råd og redaksjonell støtte underveis. Og vi kan gi deg den økonomiske starthjelpen du trenger. Stipendene utgjør til sammen kr 100 000 og tildeles innen utgangen av desember 2020.

Neste stipend og søknadsfrist lyses ut i 2020. 

Lærebokprisen

Prisen er på kr 100 000 og deles hvert år ut til beste lærebokidé innenfor forlagets utgivelsesområder. Send inn prøvekapittel, prosjektbeskrivelse og CV innen søknadsfristen. Læreboken skal være skrevet på norsk. Prøvekapitlet kan være kort eller langt, men det bør gi et godt inntrykk av hvordan språk, stil og bruk av eksempler eller andre pedagogiske grep vil prege den ferdige teksten. De innsendte prosjektene vurderes av en frittstående jury. Vinnerprosjektet blir utgitt på Universitetsforlaget. Prisen deles hvert år ut på forlagets sommerfest i juni.

Neste søknadsfrist er 23. april 2020.

Les mer om lærebokprisen 2020
 

Tidligere vinnere av Universitetsforlagets lærebokpris:

 • 2019 Þóra Pétursdóttir og Bjørnar Julius Olsen: Samtidsarkeologi
 • 2018 Randi Neteland og Leiv Inge Aa: Master i norsk. Innføring i metode for lærerstudenter
 • 2017 Alexander H. Sandtorv og Jarle S. Diesen: Organisk kjemi
 • 2016 Ola Gunhildrud Berta og Tone Amalie Nergård Høgblad: Folkeferd - en innføring i sosialantropologi
 • 2015 Reidun Renstrøm: Lærebok i fysikk  Et historisk perspektiv
 • 2014 Bård Sverre Tuseth og Nikolai K. Winge: Masteroppgaven i juss – kort forklart
 • 2013 Roger Antonsen: Logiske metoder –  Kunsten å tenke abstrakt matematisk
 • 2012 Mette Sund Sjøvold, Kristin G. Furuholmen m.fl.: De minste barnas stemme: Utdredning og behandling i sped- og småbarnsalderen
 • 2011 Erling Sandmo: Tid for historie
 • 2010 Siri Meyer: Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere
 • 2009 Kristin Asdal: Politikkens natur. Naturens politikk
 • 2008 Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter
 • 2007 Olav F. Perland: Transaksjonsjus – En innføring i regler om selskapstransaksjoner
 • 2006 Tor Midtbø: Politiske skandaler
 • 2005 Øyvind Kvalnes: Etisk kapital
 • 2004 Nils A. Butenschøn: Midtøsten i vår tid og Karl Elling Ellingsen: Selvbestemmelse
 • 2003 Lars Fr. H. Svendsen og Simo Säätelä: Det sanne, det gode og det skjønne
 • 2002 Sverre Varvin: Flukt og eksil. Traume, identitet og mestring
 • 2001 Brit Kroepelin: Det virtuelle campus – visjon og virkelighet?
 • 2000 Sylvi Penne: Norsk som identitetsfag 

 

Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris

Med prisen Årets tidsskriftartikkel ønsker forlaget å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler. Kriteriene for utvelgelsen er at artikkelen er faglig nyvinnende og godt formidlet. Det er redaktørene i tidsskriftene som kan nominere én artikkel fra sitt tidsskrift som er publisert foregående år. Forlaget utpeker en jury, som på fritt grunnlag kårer en vinner. Forfatteren eller forfatterne av vinnerartikkelen mottar kr 25 000.

Tidligere vinnere av prisen: 

Artiklene kan leses på Idunn