Choose format

NOK 349
Expected 1/13/23

Forvaltningsrett, kort forklart

Detailed information

  • Pages: 175
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029597
  • Publication date: 13.01.2023
  • Book group: 211
I denne boken gir forfatterne en innføring i forvaltningsrett, med vekt på en pedagogisk tilnærming til rettsområdet. Tanken er at studenter kan lese boken før de går løs på selve pensum og dermed få en oversikt over faget. Boken inneholder flere gode illustrasjoner og eksempler.

Forvaltningsrett er rettsreglene om den offentlige forvaltning, det vil si den virksomhet som utøves av organer for stat eller kommune og som ikke er lovgivning eller rettspleie.

«Forvaltningsrett. Kort forklart» er først og fremst skrevet for studenter ved universiteter og høyskoler, men vil også være nyttig for andre som vil ha en kortfattet innføring i et omfattende rettsområde.

Marius Stub

MARIUS STUB (f. 1972) er advokat hos Regjeringsadvokaten.

Han har tidligere vært fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Ytre Follo tingrett og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
More about the author

Arnulf Løseth Tverberg

Arnulf Tverberg er avdelingsdirektør for Justisdepartementets lovavdeling.
More about the author