Choose format

NOK 1 399

Fusjon og fisjon

Fusjon og fisjon
Boka gir en framstilling av de selskapsrettslige regler som reiser seg i forbindelse med fusjon og fisjon av selskaper. Det gis også en oversikt over situasjonen etter de senere årenes EF-tilpasning på dette området.
Har registre over domssamlinger, tidsskrifter, rettsakter og rettsavgjørelser, litteraturliste og saksregister. Giertsens tema er særdeles aktuelt, bl.a. har Aker RGI og Christiania-fusjonsplanene virvlet opp en mengde selskapsrettslige problemer som man ikke har tatt stilling til tidligere, men som gjøres i denne framstillingen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200127383
  • Publication date: 01.12.1999
  • Book group: 221

Johan Randulf Petter Giertsen

Johan Giertsen (f. 1957) tok den juridiske doktorgraden i 1994 og er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt Kontrakter: ytelse og pris (2019), Avtaler (3. utgave 2014), Gransking (2008), Fusjon og fisjon (1999), Selskapsfinansierte aksjeerverv (1996), Pliktmessig avhold (1996) og Generasjonsskifte (1995).
More about the author