Choose format

In stock
NOK 339

Gudstjeneste på ny

Detailed information

  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215048970
  • Publication date: 02.10.2020
  • Book group: 893
I 2011 innførte Den norske kirke en ny ordning for hovedgudstjenesten. Dette er den første boken som drøfter reformen i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler. Reformen speiler viktige endringer som har preget gudstjenestepraksisen i de siste tiårene. Denne boken viser hvor mangfoldig det gudstjenestelige uttrykket er blitt, og hvor mange muligheter det skaper for deltakelse.

Med denne antologien ønsker Geir Hellemo og de øvrige bidragsyterne å gi nye blikk på alt som foregår i et kirkerom.

«Gudstjeneste på ny» henvender seg til studenter, forskere, prester og andre som er opptatt av det som foregår på gudstjenesteområdet i Den norske kirke.