Choose format

NOK 799
Expected 2/1/22

Havenergilova

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033686
  • Publication date: 01.02.2022
  • Book group: 221
Havenergiloven skal legge til rette for utnytting av fornybare energiressurser til havs.

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med havenergi.

Sigrid Eskeland Schütz

More about the author