Choose format

In stock
NOK 459

Hva skjer i universiteter og høgskoler?

Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter
En bok med et uvanlig perspektiv: Den ser på hvordan vitenskapelig ansatte og studenter i norsk utdanning tenker og handler.
Forfatterne presenterer forskning som tar utgangspunkt i hvordan ansatte i norsk høyere utdanning tenker angående kvalitet, kort sagt hvordan de forholder seg til de forventningene samfunnet retter mot dem.

En annen viktig vurdering av kvaliteten kommer fra studentene og ferdige kandidater: Stemmer deres vurderinger og praksiser overens med fagfolkenes? Boka gir en oppdatert oversikt over sentrale utviklingstrekk i norsk høyere utdanning, slik de som har sitt daglige virke ved universiteter og høgskoler i Norge, ser det.

Bokas redaktør er Nicoline Frølich, forsker 1 ved NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Bidragsyterne er også tilknyttet NIFU.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024349
  • Publication date: 20.05.2015
  • Book group: 225

Nicoline Frølich

More about the author