Choose format

In stock
NOK 469

Informasjonssikkerhet

Teori og praksis

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055893
  • Publication date: 06.09.2021
  • Book group: 218

Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår IKT-infrastruktur på en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og forvalter IKT-løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Denne boken gir en bred og grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet.

Bokens primære målgruppe er bachelor- og masterstudenter i informatikk som tar emner eller moduler i informasjonssikkerhet. Fordi digitaliseringen gjør informasjonssikkerhet relevant innen mange andre fagområder, er boken også aktuell for studenter på andre studieretninger. En tredje målgruppe er ansatte i privat næringsliv eller i det offentlige som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet.

«Informasjonssikkerhet. Teori og praksis» er lettlest og definerer klare læringsmål, og du finner øvings- og case-oppgaver både i boken og på nettsiden.


www.nettressurser.no/informasjonssikkerhet

I media:

  • Les mer om boka i Alt om samfunnssikkerhet, her.

Audun Jøsang

Audun Jøsang er professor og leder av Forskningsgruppen for digital sikkerhet på UiO. I tillegg til en PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU har han to mastergrader, en i informasjonssikkerhet fra Royal Holloway College, University of London, og en siv.ing.-mastergrad i telekommunikasjon fra NTH. Han har bred ekspertise innen cybersikkerhet og erfaring fra næringsliv og forskning internasjonalt.
More about the author