Choose format

NOK 469

Innføring i helse- og sosialpolitikk 8.utg.

Forfatterne beskriver velferdsstatens utvikling med politisk enighet og uenighet om velferdspolitikk fram til våren 2022.

De viser hvilke helsemessige og sosiale problemer som velferdsstatens profesjoner arbeider med2, og beskriver de institusjonene der helse- og sosialarbeidere møter klientene, brukerne og pasientene. Brukernes rettigheter og plikter presenteres og drøftes. Forfatterne legger vekt på å få fram spenninger og målkonflikter i helse- og sosialpolitikken. De drøfter utfordringene som velferdsstaten møter i en tid med omfattende endringer i aldring, innvandring, økonomi og internasjonalisering.

Myndighetene understreker at det er behov for tverrfaglig samarbeid mellom velferdsyrkene og velferdsetatene for å sikre gode velferdsytelser. I denne boka får vi kunnskap som imøtekommer dette kravet. Boka dekker pensum i helse- og sosialpolitikk og stats- og kommunalkunnskap i det felles innholdet i rammeplanene for helse- og sosialarbeiderutdanningene med til sammen ni studiepoeng.

Denne 8. utgaven er gjennomrevidert og oppdatert.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215064208
  • Publication date: 23.06.2022
  • Book group: 893

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen er professor emeritus i sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet. Han er utdannet siviløkonom og dr.philos. i sosiologi.
More about the author

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor emeritus i sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
More about the author

Einar Øverbye

Einar Øverbye er professor i statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet.
Han har publisert en rekke bøker om sosialpolitiske temaer.
More about the author