Choose format

In stock
NOK 339

Innføring i kommunalt regnskap

2. utgave
Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i kommuneregnskapet, for alle som trenger å vite hvordan kommunalt regnskap og økonomi fungerer.

Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom privat og kommunalt regnskap? Hva er sammenhengen mellom driftsregnskap, investeringsregnskap og bevilgningsregnskap? I denne boken belyses viktige regnskapsregler og sentrale nøkkeltall. Med Strand kommune som gjennomgående eksempel viser forfatteren både helt enkle transaksjoner og mer komplekse forhold.

Denne fyldige andreutgaven er oppdatert på endringer i bestemmelser og standarder som gjelder kommuneregnskapet.

Boken er velegnet for alle som ønsker å forstå prinsippene for det kommunale regnskapet, og passer både for studenter og for den som har kunnskap om regnskap i privat sektor. Boken passer også godt for kommunestyremedlemmer, ledere av kommunale bedrifter og organisasjoner, og for dem uten tidligere regnskapserfaring.

I lenken til venstre finner du Excelfiler til oppgavene i boken.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042343
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Gunnar Engelsåstrø

Gunnar Engelsåstrø har vært tilsatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en årrekke, hvor han har undervist i både privat, kommunalt og statlig regnskap. Han driver dessuten kursvirksomhet i kommunalt regnskap, blant annet for kommunalt tilsatte.
More about the author