Choose format

In stock
NOK 699

Innføring i mikrobiologi

Er du foreleser kan du laste ned presentasjoner for bruk i forelesningen. Filene er beskyttet med passord. Ta kontant med forlaget for å få tilsendt passordet.

Kontakt forlaget for passord

Endelig kommer en norsk grunnbok i mikrobiologi. «Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå.
Boken går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske og fylogenetiske mangfoldet til mikroorganismene. Den omhandler også tema som anvendt, industriell og medisinsk mikrobiologi.

Ettersom faget mikrobiologi bygger på kunnskaper i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, inneholder boken også en kort innføring i disse fagområdene.

Boken har mange og gode illustrasjoner som gir økt forståelse for mikroorganismenes livsformer, strukturer og prosesser. Det er også utarbeidet presentasjoner med bokens figurer til bruk i undervisningen. Lenke til presentasjonene finner du på bokens nettside. Forelesere kan kontakte forlaget for passord. På nettsiden ligger det også oppgaver og løsninger til boken.


«... et moderne læreverk med gode illustrasjoner, praktiske eksempler og oppsummeringer av hovedpunktene til slutt i hvert kapittel.»
Bjarne Hjeltnes i Bioingeniøren des.2016

Arne Tronsmo er professor emeritus i anvendt mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har siden 1973 undervist i cellebiologi, molekylærbiologi, generell mikrobiologi, mikrobiell økologi og mykologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Detailed information

  • Pages: 384
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025926
  • Publication date: 01.08.2016
  • Book group: 219

Arne Tronsmo

Arne Tronsmo er professor emeritus i anvendt mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har siden 1973 undervist i cellebiologi, molekylærbiologi, generell mikrobiologi, mikrobiell økologi og mykologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
More about the author