Choose format

NOK 1 299
Expected 8/19/23

Jordskifteloven 2. utgave

Lovkommentar
Den nye jordskifteloven trådte i kraft 1. januar 2016. Dette er den andre utgaven av kommentaren til loven. Behovet for en ny utgave kommer som et resultat av lovendringer og ny rettspraksis. Boken har gjennomgått en betydelig revisjon. Dette skyldes først og fremst et stort antall avgjørelser i domstolene. Særlig har flere prinsipielle avgjørelser fra Høyesterett gjort det nødvendig å oppdatere kommentaren.
Endringene er særlig gjort til kommentarene til kapittel 3 og kapittel 6 i loven, men alle kapitlene er gjennomarbeidet på ny. Alle høyesterettsavgjørelser som kom etter at loven trådte i kraft, er kommentert, og en rekke sentrale lagmannsrettsavgjørelser er omtalt.
Boken vil være sentral for studenter, advokater, dommere og andre som trenger en oppdatert lovkommentar i sitt arbeid.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053561
  • Publication date: 19.08.2023
  • Book group: 221

Fredrik Holth

Fredrik Holth er cand. jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth har tidligere arbeidet som advokat. Han er nå dosent i juridiske fag ved NMBU.
More about the author

Per Kåre Sky

Per Kåre Sky er jordskiftekandidat (1989) og dr.scient. (1995) fra NLH. Sky har vært jordskifteoverdommer i Gulating og jordskiftedommer i Nord- og Midhordland. Han er professor i jordskifte og eiendomsfag på Institutt for eiendom og juss ved NMBU og professor II på Institutt for byggfag på HVL.
More about the author

Øystein Jakob Bjerva

Øystein Jakob Bjerva er jordskiftekandidat fra NLH (1996) og ph.d. fra UMB (2012). Han har vært førsteamanuensis i jordskifte ved NMBU og vært leder for grunnerverv i Bane NOR. Han er nå jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett.
More about the author

Magne Reiten

Magne Reiten er jordskiftekandidat fra NLH (1987). Reiten har vært jordskifteoverrettsleder i Frostating og Hålogaland. Fra 1.1.2016 er han jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett.
More about the author

Ingrid Aasen

Ingrid Aasen er cand.jur. fra UiO (1985). Aasen er fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med lovforarbeider og regelutvikling knyttet til jordloven i perioden fra 1988 fram til i dag.
More about the author