Choose format

In stock
NOK 619

Justismord og rettssikkerhet

Denne boken omhandler flere konkrete justismord i Norge gjennom det siste århundret. Boken har i tillegg generelle kapitler om det regelverket som ligger til grunn i disse sakene, og om den rollen media og de sakkyndige spiller.
Formålet med boken er å bidra til å øke forståelsen for årsakene til justismord, for slik å redusere risikoen for justismord i fremtiden.

Målgruppe:
Boken vil være viktig for jurister og andre fagpersoner som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med straffesaker. Det samme gjelder for studenter innen disse fagene. Boken er også for alle andre som ønsker bredere innsikt i problemstillingene rundt justismord.

"Den här norska boken om justitiemord och rättssäkerhet utgör enligt mitt förmenande viktig läsning för praktisk verksamma jurister, juridikstuderande, psykologer, medicinare, och lagstiftande politiker i hela Norden. Den skulle förslagsvis införas som kurslitteratur på juristlinjen och andra utbildningar."
Lena Hellblom Sjögren i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 3/09

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215011493
  • Publication date: 04.06.2008
  • Book group: 221

Anders Bratholm

More about the author

Ståle Eskeland

Ståle Eskeland var professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han engasjerte seg i rettssikkerhetsspørsmål i en rekke enkeltsaker.
More about the author