Choose format

In stock
NOK 499

Kan jordbruket fø verden?

Jordbruket og kampen om ressursene. 2. utgave
Verdens jordbruksproduksjon må dobles i løpet av de neste femti år for å holde tritt med befolkningsveksten. Hva skal til for at jordbruket skal oppnå den produksjonsveksten som må til for å kunne ernære jordas befolkning i fremtiden?
Det er ulike syn på dette: Noen sverger til fri handel og minst mulig regulering, mens andre ser statens rolle som avgjørende, og at jordbruket bare kan bli effektivt i kombinasjon med industri.

I denne boka tar forfatteren for seg hvorfor vi har det syn på landbruket som vi har, hva som er bakgrunnen for dagens landbrukspolitikk, og hvilken rolle landbruket spiller i et lands utvikling. Han diskuterer hva som skal til for å utvikle landbruket i utviklingsland og argumenterer for hvordan en produktiv global landbrukspolitikk kan og bør utformes.

Den internasjonale forsyningskrisen på matvarer har dreid fokuset i denne reviderte utgaven mot hvilken rolle jordbruket spiller i samfunnet. Jordbruket produserer samfunnets viktigste ressurs - mat. Samtidig er forholdet mellom jordbruket og det øvrige samfunn helt avgjørende for den totale produksjon og effektivitet i jordbruket. Boka søker å se jordbruket i et globalt perspektiv, men med norsk erfaringsbakgrunn. Jordbruket sees som en økonomisk sektor i en bred samfunnssammenheng, særlig holdt opp mot industrien. Og den tar opp kvalitative forskjeller mellom jordbruk og industri og hvilke konsekvenser disse forskjellene har.

Denne andre utgaven av boka er ajourført også i forhold til de store globale endringer som har funnet sted i økonomisk og politisk utvikling, grunnet den vestlige gjeldskrisen.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019550
  • Publication date: 28.03.2012
  • Book group: 214

Christian Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug (f. 1969) leder av AgriAnalyse AS. Han er cand.scient. fra Universitetet i Oslo og dr.scient. i økologi fra Norges Landbrukshøgskole, nå UMB. Han har arbeidet med internasjonal handelspolitikk, WTO og OECD i Landbruks- og matdepartementet, og med internasjonale spørsmål og næringspolitikk i Norges Bondelag. Tidligere nestleder i Oslo Senterparti og Akershus So og nestleder i Oslo Nei til EU. Han har også skrevet bøker om økonomi og ideologi.
More about the author