Choose format

In stock
NOK 649

Kjemi for ingeniører

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215030654
  • Publication date: 14.08.2019
  • Book group: 219
Kjemi handler om stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner med andre stoffer. Luften vi puster, legemidlene vi bruker, plasten i treningsklærne, batteriet i mobiltelefonen og betongen i broene, er alle eksempler på stoffer og utnyttelse av stoffers egenskaper og reaksjoner.

Alle som jobber med materialer og stoffer, jobber med kjemi.
«Kjemi for ingeniører» gir en grunnleggende forståelse av kjemi som disiplin og fagets relevans i industri, teknologi og samfunn.

Læreboken er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøer fra flere ingeniørutdanninger. Det er lagt vekt på tydelige begrepsforklaringer, en logisk oppbygning av fagstoffet og et relevant utvalg av kjemiemner. Boken inneholder mange eksempler, illustrasjoner og faktabokser som viser aktuelle anvendelser av fagstoffet. Det er mange oppgaver etter hvert kapittel med løsningsforslag bak i boken.

Blant de temaene som gjennomgås, er atomets egenskaper, kjemiske bindinger, reaksjoner, stoffmengde og støkiometri, tilstander og gasser, termodynamikk, likevekt og løselighet, syrer og baser, redoksreaksjoner, organisk kjemi og polymerkjemi.

Boken krever ingen forkunnskaper i kjemi.

Alexander H. Sandtorv er førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo.

Alexander H. Sandtorv

Alexander Harald Sandtorv er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, med doktorgrad i organisk kjemi fra Universitetet i Bergen. Sandtorv underviser i organisk kjemi ved Universitet i Oslo. Han har tidligere jobbet som forsker og foreleser i USA og England. Sandtorv er opptatt av formidling, og har en aktiv forfattervirksomhet innen både fag- og skjønnlitteratur.
More about the author