Choose format

In stock
NOK 359

Klientens stemme

Hjelperens blikk

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215022574
  • Publication date: 30.10.2013
  • Book group: 213
Den profesjonelle hjelperens blikk for at mennesker som har hjelpebehov er hele mennesker er avgjørende for både kvaliteten i relasjonen og for hjelpens utfall.

Det er to sentrale spørsmål hjelperen må stille:
- Hvilken bistand ser jeg at denne klienten trenger?
- Hva mener klienten selv om sin situasjon?


Velferdstjenestenes asymmetriske hjelperelasjoner gjør at det hele tiden oppstår dilemmaer. Det er mange muligheter for at profesjonelle hjelpere både overhører og overkjører stemmene til klienter og pasienter. Uansett om det skyldes tidspress, kødannelser eller kulturelle vaner så kan det føre til konsekvenser for det som er målet med hjelpen. Dette er en praksisnær bok der forfatterne bidrar med teoretisk og empirisk kunnskap som åpner for å høre klientens stemme.

Edmund Edvardsen

Edmund Edvardsen er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.
More about the author

Halgeir Holthe

Halgeir Holthe er forsker ved Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
More about the author