Choose format

In stock
NOK 439

Kommunal organisering

Effektivitet, styring og demokrati. 7. utgave

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215022789
  • Publication date: 15.08.2014
  • Book group: 214
«Kommunal organisering» tar for seg de institusjonelle ordningene som regulerer forholdet mellom staten og kommunene. Den viser hvordan oppgavefordelingen mellom staten og kommunene, reguleringer av oppgaveløsningen, finansieringsordninger og kommunenes størrelse setter rammene for kommunal handlefrihet, og for mulighetene til å nå mål som lokalt demokrati og effektiv tjenesteproduksjon. Boken tar videre for seg formene for organisering internt i kommunene, og diskuterer både modeller for organisering av politisk virksomhet, og modeller for organisering av tjenesteproduksjonen.

I denne utgaven av boken presenteres ny forskning om statlige reguleringer, kommunestruktur, det representative politiske systemet og brukernes tilfredshet med kommunale tjenester. Forfatterne viser hvordan velgerens preferanser omsettes til politisk representasjon, og hvordan politisk representasjon påvirker lokal tilpasning av tjenesteproduksjonen. Boken gir oppdatert kunnskap om endringer i statlig politikk overfor kommuner og fylkeskommuner, og drøfter hvordan urbaniseringen påvirker kommunenes rammebetingelser. «Kommunal organisering» er rikt illustrert med kart og figurer.

Rune J. Sørensen

Rune J. Sørensen er professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Stabsskole. Han har skrevet flere bøker, blant annet Demokrati og effektivitet (2008, med Leif Helland), En effektiv offentlig forvaltning (2009) og Kommunal organisering (7. utgave 2014).
More about the author

Terje P. Hagen

Terje P. Hagen er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
More about the author

Jon H. Fiva

Jon H. Fiva er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.
More about the author