Choose format

In stock
NOK 499

Kriminologi

Denne boka tilbyr en bred innføring til kriminologifaget.
Kriminologi tilbyr en grunnleggende introduksjon til hovedtemaer i faget, og inneholder kapitler om kriminologiens historie og kunnskapskilder; lovbrudd, lovbrytere og ofre; politi, straff, fengsel og alternativer til straff. Videre diskuteres tendenser som utfordrer den tradisjonelle kriminologiens rammer; særlig utviklingen av en mer grønn og global kriminologi.

Boka retter seg først og fremst mot studenter i kriminologi og andre studier hvor kriminologi inngår, men vil være nyttig for alle som ønsker en bedre forståelse av utfordringer knyttet til kriminalitet og straff i dagens Norge.

Bidragsytere: Sverre Flaatten, Katja Franko, Helen O. I. Gundhus, Vidar Halvorsen, Heidi Mork Lomell, Torbjørn Skardhamar, May-Len Skilbrei, Ragnhild Sollund, Thomas Ugelvik

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027067
  • Publication date: 07.08.2017
  • Book group: 214

Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell er dr.polit. i kriminologi. Hun er ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
More about the author

May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun særlig forsket på kvinners erfaringer med prostitusjon og kontroll- og hjelpeapparatet, migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk. Skilbrei har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter om returmigrasjon, irregulær migrasjon, ekteskapsmigrasjon og norsk innvandringspolitikk. Hun har erfaring fra en rekke styreverv innenfor forskning og forskningsformidling, har vært redaktør for tidsskriftet Sosiologi i dag, og er forfatter av en lang rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt flere bøker.
More about the author