Choose format

In stock
NOK 399

Kristen etikk - en innføring

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215018034
  • Publication date: 25.02.2011
  • Book group: 210
Etikk er et fag i stadig forandring, både fordi samfunnet endrer seg og fordi det dukker opp nye spørsmål og nye utfordringer som trenger etisk belysning. Forfatterne diskuterer forholdet mellom kristen etikk og annen etikk og har lagt vekt på å drøfte ulike måter å behandle etiske spørsmål på. Ved hjelp av konkrete eksempler og tenkte «caser» gir de en oversiktlig presentasjon av premissene for ulike etiske valg, slik at leseren får hjelp til å trekke egne konklusjoner.
Dette er tredje utgaven av «Fellesskap og ansvar» - under ny tittel. Boken er grundig revidert i henhold til nye lærerplaner i faget Religion, livssyn og etikk (RLE), den er strammet inn og oppdatert, både i form av nye eksempler og gjennom ny teori. Forfatterne legger stor vekt på å sammenlikne ulike tilnærminger til etiske spørsmål, og gir en oversiktlig presentasjon av ulike tradisjoner og premisser for etiske valg.

Gunnar Heiene

Gunnar Heiene er professor i etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo og arbeider spesielt med tema som demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter, menneskesyn og menneskeverd, frigjøringsteologi, samlivsetikk og bioteknologi/bioetikk.
More about the author

Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen er professor i etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.
More about the author