Choose format

In stock
NOK 499

Læringsrettet vurdering

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215011691
  • Publication date: 12.10.2007
  • Book group: 215
Hva ligger i begrepet vurdering? Hva er hensikten med de nye vurderingsformene som er kommet inn i skolen? Hvilke konsekvenser får Kunnskapsløftets kompetansemål for utviklingen av vurderingskriterier? Er det mulig å kombinere kravet om tilpasset opplæring med kravet om målrelatert vurdering? Dette er spørsmål som problematiseres i Lars Helles nye bok «Læringsrettet vurdering i praksis».
Denne boka retter seg mot lærerens praksis og problematiserer ulike vurderingsutfordringer som lærere står overfor. Elevbesvarelser og situasjoner fra grunnskolen blir gjort til gjenstand for analyse og drøfting.

Med sin bruk av eksempler, refleksjonsoppgaver og konkrete råd har dette blitt en svært praktisk bok, der Helle blant annet belyser de nye vurderingsformene som har kommet inn i skolen både før og etter Kunnskapsløftet.

Målrettet vurdering skal sørge for at eleven får en realistisk bilde av sitt eget faglige ståsted. Helle diskuterer på dette grunnlaget hvordan elevvurdering kan brukes bevisst for å bygge opp elevenes selvbilde, slik at den blir en veiviser for læring og ikke bare et kontrollredskap.

Boka henvender seg til lærere og ledere i grunn- og videregående skole, samt studenter i lærerutdanningen.

Lars Helle

Lars Helle er førstelektor ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som lærer og foredragsholder. Tidligere har Helle bl.a. skrevet en trilogi om lærerrollen på grunnskolens hovedtrinn, Læringsrettet vurdering, Rom for handling og Pedagogisk ordbok (i samarbeid med Inge Bø).
More about the author