Choose format

In stock
NOK 1 119

Ligningsloven

Kommentarutgave. 7. utgave

Detailed information

  • Pages: 496
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019918
  • Publication date: 12.01.2015
  • Book group: 221
Denne lovkommentaren inneholder ligningsloven med forskrifter og instrukser.
Regelverket er kommentert av skattejurister med omfattende praksis fra skatteforvaltningen og det private næringsliv.

Boken er skrevet med sikte på ligningsetaten, revisorer og advokater. Den er det sentrale hjelpemidlet ved behandlingen av spørsmål i tilknytning til ligningsloven.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Rino S. Lystad

Rino S. Lystad er lovrådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Han har tidligere erfaring som advokatfullmektig og dommerfullmektig.
More about the author

Einar Harboe

Einar Harboe er partner i advokatfirmaet Harboe & Co AS, som arbeider med skattespørsmål. Han har tidligere arbeidet bl.a. i Finansdepartementet og Skattedirektoratet og også på Universitetet i Oslo.
More about the author