Choose format

In stock
NOK 419

Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

Mangfold, migrasjon og muligheter
Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Flerkulturelle klasserom stiller nye utfordringer til lærerne: Hva skal vi lese for at litteraturen skal få betydning for alle elevenes identitetsarbeid? Hvilke tekster treffer både dem som har dype røtter i den norske kulturarven og dem med minoritetsspråklig bakgrunn? Og hvilke tilnærminger til litteraturen er fruktbare?
"Litteratur i det flerkulturelle klasserommet" er boka lærerne trenger. Forfatteren tar for seg konkrete tekster og viser hvordan de kan brukes i flerkulturelle klasserom både på barne-, mellom- og ungdomstrinnet og på vidergående skole.

Tekstene tematiserer kulturmøter, migrasjonsopplevelser og integreringsprosesser, og boka fungerer som en didaktisk guide til migrasjonslitteraturen for barn og unge. Vi møter både klassikere som "Pakkis" og aktuelle og omdiskuterte tekster som "Badedrakten", "Persepolis", "Svart elfenben" og "Drageløperen".

Gjennom å sette ulike perspektiver og vurderinger opp mot hverandre inspirerer Torill Strand til refleksjon og debatt om litteraturdidaktikk i et stadig mer mangfoldig samfunn.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014173
  • Publication date: 11.12.2009
  • Book group: 215

Torill Strand

Torill Strand er høgskolelektor i lærerutdanninga ved Høgskolen i Oslo. Hun har arbeidet som grunnskolelærer i en årrekke og har utgitt lærerverket "Underveis" for ungdomsskolen (sammen med Mary M. Strand).
More about the author