Choose format

In stock
NOK 1 399

Lov, liv og lære

Festskrift til Inge Lorange Backer
Dette festskriftet er en hyllest til Inge Lorange Backer, juridisk professor og tidligere ekspedisjonssjef i Lovavdelingen. Med tittelen «Lov, liv og lære» ønsker redaksjonskomitéen å fremheve sammenhengen og helheten som preger jubilantens allsidige faglige virke og personlige egenskaper og verdier.
Festskriftet har 45 artikler og er redigert av Hans Chr. Bugge, Hilde Indreberg, Aslak Syse og Arnulf Tverberg.

Detailed information

  • Pages: 664
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215024462
  • Publication date: 25.02.2016
  • Book group: 221

Hilde Indreberg

More about the author

Arnulf Løseth Tverberg

Arnulf Tverberg er avdelingsdirektør for Justisdepartementets lovavdeling.
More about the author

Hans Chr. Bugge

Hans Chr. Bugge ble Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har tidligere bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Han ble professor i miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 1998 og er professor emeritus siden 2012.
More about the author