Choose format

In stock
NOK 299

Masteroppgaven

2. utgave

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215019499
  • Publication date: 17.02.2012
  • Book group: 214
Boken gir på en lettfattelig og engasjerende måte innsikt i de viktigste utfordringene som studenten står overfor når han eller hun skal skrive masteroppgaven sin, og er spekket med gode, praktiske råd om hvordan man skal tenke og handle for å få best mulig resultat!
Masteroppgaven gir konkret innføring i arbeidet med alle oppgavens deler; fra å finne et velegnet tema og utarbeide gode problemstillinger - til å sette kronen på verket i form av en perfekt litteraturliste. Teksten er rikt illustrert med eksempler fra oppgver innen en rekke ulike fag.

Boken ble opprinnelig skrevet for masterstudenter innen særlig humaniora og samfunnsfag, men gjennom årene har også studenter på mange andre fagområder hatt utbytte av den. En nyttig ressurs også for faglærere og veiledere!

Euris Larry Everett

Euris Larry Everett, MA, er leder for Career Design Institute i Santa Maria, California. Han har siden 1977 utviklet en rekke
emner og undervist om motivasjon, beslutningstaking, planlegging og skriving, både i Norge og USA.
More about the author

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og professor II ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Hun har tidligere blant annet utgitt Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad), som er oversatt til svensk, dansk, engelsk, tyrkisk og persisk, og redigert Religionens tilbakekomst i offentligheten? Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society og bokserien Religion and Social Order (Brill), og er president i International Society for the Sociology of Religion (SISR/ISSR).
More about the author