Choose format

NOK 329

Matematikkdidaktikk i klasserommet

2. utgave
Matematikkdidaktikk i klasserommet er en oppdatert lærebok fra 2015 i matematikkdidaktikk, hovedsakelig beregnet for lærerstudenter, lærere i etter- og videreutdanning og i ungdomsskolen.
I boka legges det vekt på matematikkundervisningen i klasserommet og på å knytte teoretiske kunnskaper til praktiske situasjoner.

Innholdet i denne boka vil bidra til at lærere og studenter kan
- bruke sitt kreative potensial og gi en variert undervisning
- få innblikk i nye ideer og metoder for å tilpasse undervisningen
- bli flinkere til å evaluere sin egen didaktikk

Metodene og prinsippene konkretiseres gjennom eksempler med utgangspunkt i kompetansemål fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053028
  • Publication date: 18.01.2021
  • Book group: 893

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er førstelektor ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Hun har arbeidet 17 år i grunnskolen, og i lærerutdanningen siden 1998. Hun har dessuten lang erfaring med etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen.
More about the author

Audun Rojahn Olafsen

Audun Rojahn Olafsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser på allmennlærerutdanningen og på PPU-studiet. Han har arbeidet 10 år i videregående skole med undervisning i matematikk og geografi, og 2 år på Læringssenteret med læreplanarbeid og bruk av IKT i opplæringen. Han har dessuten lang erfaring som kursholder for lærere i videregående skole og i ungdomsskolen.
More about the author