Choose format

In stock
NOK 699

Matematisk verktøykasse

2. utgave
Denne læreboken for 1. årsstudier på bachelornivå er en matematisk verktøykasse for videre realfagsstudier, og den bygger på R1- eller S1+S2-matematikk fra videregående skole. I boken settes matematikken du har lært inn i en større og mer anvendt sammenheng.

Matematisk kompetanse spiller en svært viktig rolle i dagens samfunn. Spesielt stiller utviklingen av teknologi høye krav til matematiske kunnskaper.


Målet er å gi deg en forståelse av hvordan ulike typer problemstillinger kan modelleres, dvs. oversettes til matematikk. Modellene gir opphav til de forskjellige likningene vi tar for oss og som du lærer å løse. Ny matematikk som trengs til dette, lærer du underveis.

Boken er delt inn i tre hovedtemaer: lineære likningssystemer, differenslikninger og differensiallikninger.

Ved hjelp av motiverende eksempler og oppgaver som ikke krever spesialkunnskap, ønsker vi å få frem hvordan matematiske metoder og anvendelser i blant annet informatikk og biologi går hånd i hånd.

Detailed information

  • Pages: 464
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023717
  • Publication date: 11.08.2014
  • Book group: 219
Inger Christin Borge

Inger Christin Borge

Inger Christin Borge har doktorgrad fra University of Oxford og er førstelektor ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er særlig opptatt av overgangen fra videregående skole til universitetet.
More about the author