Choose format

In stock
NOK 489

Menneskerettene og oss

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019512
  • Publication date: 23.12.2011
  • Book group: 211
Menneskerettene og oss handler om gjennomføringen av menneskerettene i Norge og andre land. Boken er en lærebok i internasjonale menneskeretter og et bidrag til den norske debatten om menneskerettenes rolle i samfunnet. Forholdet mellom Den europeiske menneskerettsdomstolen og Høyesterett står sentralt.

Boken drøfter menneskerettenes rolle i rettsstaten, norske domstoler og utviklingen av menneskerettene, menneskerettenes tredjepartsvirkning og «dynamisk tolking» av menneskerettene. Temaene belyses også gjennom en grundig fremstilling av to aktuelle emner: seksuelle retter og militære operasjoner utenlands. Avslutningsvis drøftes noen av de spørsmål som de senere årenes debatt om menneskeretter har gitt opphav til, særlig akademiske synspunkter om den påståtte innsnevring av demokratisk og nasjonalt handlingsrom, rettsliggjøring, menneskerettenes vaghet og den manglende effektivitet som har vært tilskrevet menneskerettene.

Eirik Bjørge

Eirik Bjørge, utdannet ved universitetene i Oslo og Oxford og ved École normale supérieure, Paris, er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
More about the author

Mads Andenæs

Mads Andenæs, utdannet ved universitetene i Oslo, Oxford og Cambridge, er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ved Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London. Han er oppnevnt av FN som uavhengig menneskerettsekspert og medlem av FN-arbeidsgruppen mot vilkårlig fengsling.
More about the author