Choose format

In stock
NOK 369

Mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet

I denne boken samles kunnskap fra ulike fagområder som til sammen utgjør det som kan kalles rettspsykiatri innenfor psykisk helsevern for barn og unge, men som kanskje også kan gi retning til det enda viktigere arbeidet med å forebygge barne- og ungdomskriminalitet.

Ved å bruke tilgjengelig kunnskap om barn, utvikling og psykisk helse kan vi både forstå den enkelte lovbryter bedre og som samfunn forhåpentligvis legge forholdene bedre til rette for en oppvekst der færre faller utenfor og færre blir lovbrytere.

Bokens siste del tar for seg barn i strafferetten, og informasjon om opplæring av sakkyndige og ulike utredningsverktøy som kan brukes ved vurdering av barn og ungdom, er samlet i et vedlegg til slutt.

Boken er skrevet for studenter innenfor barnevern og sosialt arbeid og ved Politihøgskolen. Klinikere, sakkyndige og rettens aktører bør også lese denne boken.

Om forfatteren:
Jannike Engelstad Snoek er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri med ungdomspsykiatri som spesialområde og har i flere år vært medlem av rettsmedisinsk kommisjon.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023823
  • Publication date: 20.05.2015
  • Book group: 213

Jannike Engelstad Snoek

Jannike Engelstad Snoek er lege med spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.
More about the author