Choose format

In stock
NOK 199

Muntlig norsk

Muntlig norsk
I denne artikkelsamlingen er det beste og mest oppdaterte innenfor feltet muntlig morsmålsdidaktikk samlet. Boken presenterer sentrale fagfolks ulike innfallsvinkler til arbeid med muntlig norsk i klasserommet. Retorikk, samtaleanalyse, digitale tekster og vurdering av muntlige ferdigheter er blant temaene som behandles. Boken har en fagdidaktisk profil.
Frøydis Hertzberg er professor i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Astrid Roe er norskdidaktiker og leseforsker samme sted.

Detailed information

  • Language: Annet
  • ISBN: 9788251838962
  • Publication date: 05.08.1999
  • Book group: 215

Astrid Roe

Astrid Roe er seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1998 arbeidet med lesedelen i PISA og har særlig studert norske elevers lesekompetanse og lesevaner. Hun har også mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen og i videregående skole.

Roe er forfatter av boka "Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen" (3. utgave 2014) og medforfatter av en rekke andre bøker, blant annet "Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet" (2020, med Blikstad-Balas) og "God leseopplæring med nasjonale prøver" (2018, med Ryen og Weyergang).

Roe har en sentral rolle i prosjektet Linking Instruction and Student Achievement in Nordic Schools (LISA Nordic), som sammenligner undervisningen i de nordiske landene og er en del av Nordic Centre of Excellence - Quality in Nordic Teaching (QUINT), og. Hun deltar også i prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST).
More about the author

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
More about the author