Choose format

NOK 369

Musikkteori og arrangering

2. utgave
Grunnleggende musikkteori og arrangeringsteknikker er basiskunnskap for lærere som skal undervise i musikk i grunnskolen. Musikkteori presenteres her i en pedagogisk tilrettelagt form, med oppgaver underveis. I den nye utgaven er kapitlet om komposisjon lagt om en del, og forsøkt gjort mer i tråd med komposisjonsbegrepet i L97. Det er også lagt til et nytt kapittel om musikkuttrykk.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001586
  • Publication date: 22.06.2001
  • Book group: 216

Øyvind Risa

Øyvind Risa er førstelektor i musikk ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.
More about the author