Choose format

In stock
NOK 599

Nasjonalregnskapet - Systemet og utformingen i Norge

Denne boken gir en introduksjon til nasjonalregnskapssystemet og en oversikt over nasjonalregnskapet i Norge. Leseren får en grundig gjennomgang av nasjonalregnskapets grunnprinsipper og rammeverk, med sentrale begreper som BNP, BNI, disponibel inntekt, osv. Grupperinger, konti, beregningsgrunnlag og hovedmetoder i ulike deler av nasjonalregnskapet blir gjennomgått, og nasjonalregnskapshistorikk har fått en naturlig plass.

Boken henvender seg til alle studenter som tar kurs i makroøkonomi, og er dessuten velegnet som håndbok og oppslagsverk for samfunnsøkonomer og andre som bruker nasjonalregnskapstall i sitt arbeid.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215009322
  • Publication date: 21.04.2006
  • Book group: 222

Erling Joar Fløttum

Erling Joar Fløttum er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med nasjonalregnskap i over 30 år, både i Norge og internasjonalt. Fløttum er i dag seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.
More about the author