Choose format

NOK 799
Expected 3/24/23

Norsk konkurranserett, bind I

Atferdsregler
NORSK KONKURRANSERETT bind I og II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Bind I omhandler de materielle reglene.
NORSK KONKURRANSERETT bind I Atferdsregler gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og for hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EU-retten.
Målgruppen er advokater, offentlige myndigheter, dommere og andre som arbeider med konkurranserettslige spørsmål.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024608
  • Publication date: 24.03.2023
  • Book group: 221

Olav Kolstad

Olav Kolstad er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, der han arbeider innenfor sine spesialfelter konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass. Kolstad er cand. Jur fra Universitetet i Oslo, der han i 1999 også tok en doktorgrad i konkurranserett. Han var professor ved Universitetet i Oslo frem til oktober 2011. Han har tidligere erfaring fra Norsk Hydros juridiske kontor i perioden 1998-2001 og som partner i Advokatfirmaet Kvale fra 2009-2012.
More about the author