Choose format

In stock
NOK 329

Nye forretningsmodeller i handelen

Innovasjon for en bærekraftig fremtid
Digitalisering. Bærekraft. Forbrukermakt. Myndighetskrav.
Norsk handel er i endring og etablerte forretningsmodeller utfordres.
Denne boken viser hvordan innovasjon i forretningsmodeller kan være en kilde til konkurransekraft og, ikke minst, hvordan bærekraft kan bli lønnsomt.

Sentrale spørsmål som forfatterne besvarer er:
* Hva er status på innovasjon i handelen?
* Hvordan ser nye forretningsmodeller i handelen ut?
* Hvordan kan man implementere nye forretningsmodeller?
* Hvordan ser fremtiden til handelen ut?

Redaktører for boken er Camilla Skjelsbæk Gramstad, Sigrid Helland og Tina Saebi. Andre bidragsytere er Sunniva Adam, Tor W. Andreassen, Kristin Bentsen, Christian Bücker, Samuel Desguin, Valeria Duml, Erlend Aas Gulbrandsen, Sveinung Jørgensen, Silje Sørfonn Moe, Lars Jacob Tynes Pedersen, Per Egil Pedersen, Anna Soler Perlacia, Kristin Ringvold, Anna Christina Rosenquist, Birgit A. A. Solem og Nicolai Madsen Vaage.


"En høyaktuell og relevant bok som utfordrer, og skaper økt forståelse for hvordan vi i handelen kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden. Boken er inspirerende og inneholder mange gode eksempler på innovasjon og nyskapning".
Marius Varner - Varnergruppen

"The landscape of retailing is changing at a fast pace and consumers are in the lead. Only those who embrace digitalization, sustainable development, and a customer-centric behaviour will be successful. This book provides a toolkit on how to move your business to be fit for the future".
Clare Rodgers - Administrerende direktør IKEA Norge

"Mer forskning på nye forretningsmodeller i handelen er viktig og riktig. Denne boken forklarer og analyserer sentrale temaer for fremtidens handelsnæring. Spekket med gode eksempler er den også en inspirasjonskilde for alle som driver med bærekraftig forretningsutvikling og innovasjon i praksis".
Runar Hollevik - Konsernsjef NorgesGruppen

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215039664
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Tina Saebi

Tina Saebi er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH), der hun har vært siden 2012. Hun forsker og underviser innen internasjonal strategi og forretningsmodellinnovasjon. Tina er også forskningsdirektør ved Centre for Service Innovation (CSI) for temaet Best practices for business model innovation. Hun er medredaktør av boken «Business Model Innovation. The Organizational Dimension».
More about the author

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Camilla Skjelsbæk Gramstad jobber i næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke og er ansvarlig for miljø og bærekraft. Hun jobber både med å engasjere Virkes 20 000 medlemmer i det grønne skiftet og for en næringspolitikk som legger til rette for lønnsom, grønn omstilling. Camilla startet i Virke i 2013 etter å ha jobbet med bærekraft og leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun sitter i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet og er styrenestleder i Initiativ for etisk handel og Miljøfyrtårn. Camilla har en tverrfaglig master i Culture, Environment and Sustainability fra UiO.
More about the author

Sigrid Helland

Sigrid Helland jobber som seniorrådgiver og analytiker i næringspolitisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke, hvor hun har vært ansatt siden 2007. I tillegg til analyser av varehandelen arbeider hun bredt med ulike næringspolitiske spørsmål, med særlig ansvar for forsknings- og innovasjonspolitikken. Hun representerer Virke som partner i Centre for Service Innovation og er medlem i styret for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri som representant for dagligvarehandelen. Sigrid har flere års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO.
More about the author