Choose format

In stock
NOK 259

Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd

Særlig om siktedes rettssikkerhet
Boken gir en grundig redegjørelse for aktørenes roller og oppgaver i forbindelse med observasjon etter straffeprosessloven. De straffeprosessuelle rammevilkårene for observasjonen blir også behandlet.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200129011
  • Publication date: 01.12.1999
  • Book group: 221

Anne Marie Frøseth

More about the author