Choose format

In stock
NOK 1 249

Offentlige anskaffelser, Bind 1

Kommentarutgave
Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for ca. 200 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har derfor stor betydning for effektiviteten og ressursbruken i offentlig sektor, og utgjør samtidig et viktig marked for næringslivet.


Dette er en bok i to bind som i tillegg til å kommentere hver enkelt paragraf, har en generell del hvor anskaffelsesprosessens ulike stadier er behandlet ut fra en praktisk synsvinkel.

Det er lagt vekt på en bred omtale av hver enkelt paragraf både når det gjelder gjengivelse av norske og internasjonale rettskilder og praktiske eksempler. Boken er skrevet både for offentligrettslige organer, leverandører til det offentlige samt advokater og andre rådgivere innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Forfatterne av boken arbeider til daglig med denne typen problemstillinger hos Advokatfirmaet Haavind Vislie AS.

Husk også å kjøpe bind 2 av boken

Detailed information

  • Pages: 1008
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215005775
  • Publication date: 08.04.2005
  • Book group: 221

Esther Lindalen

Esther Lindalen Rohde Garder er partner i advokatfirmaet Rohde Garder (fra 2006).
Hun var tidligere fast advokat Advokatfirmaet Haavind Vislie AS (1998-06).
More about the author

Marianne Dragsten

Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet. Dragsten har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og saksbehandler i klagenemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg har hun hatt et engasjement hos Regjeringsadvokaten. Dragsten har gitt ut Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) i samarbeid med Esther Lindalen og Håndbok i offentlige anskaffelser (2006).
More about the author