Choose format

In stock
NOK 469

Økonomisk kriminalitet

Avdekking, gransking og forebygging
I de senere år har vi stadig sett eksempler på økonomisk kriminalitet av betydelig omfang i Norge, både innenfor offentlig forvaltning og i næringslivet. Det å disponere store pengesummer oppfattes av mange som et kriterium på suksess, og enkelte mennesker er derfor tilbøyelige til å bryte rettsregler, regnskapsregler og etiske normer for å komme i besittelse av midler.

Økonomisk kriminalitet fører til store skadevirkninger for samfunnet, for virksomheter og for enkeltmennesker. Beskyttelse av ressurser og verdier kan oppnås ved å bygge og bruke kompetanse for å identifisere risiko og treffe tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Målet med denne boken er nettopp det. Den skal bidra til bevisstgjøring og gi veiledning til styremedlemmer og ledere som i praksis møter ulike former for økonomisk kriminalitet, og mistanker om økonomisk kriminalitet.

Boken er også svært nyttig for eksterne revisorer, internrevisorer, jurister, studenter og alle som ønsker å få et samlet overblikk over forebygging, avdekking og granskning av økonomisk kriminalitet i næringslivet og offentlig forvaltning.

Leseren finner her veiledning i hvordan man bør forholde seg når mistanker om misligheter og korrupsjon oppstår, og hvordan man kan gå frem for å forebygge, oppdage og granske økonomisk kriminalitet. Boken legger vekt på å synliggjøre en praktisk fremgangsmåte som sikrer betryggende håndtering av økonomisk kriminalitet, fra mistanke oppstår til granskning er gjennomført og forbedringstiltak iverksettes i virksomheten.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010458
  • Publication date: 10.08.2007
  • Book group: 212

Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen er økonom, jurist og statsautorisert revisor, og er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har i mer enn 10 år arbeidet med hvordan virksomheter kan sikre seg mot økonomisk kriminalitet, og hvordan ledere bør håndtere dette.
More about the author