Ledige stillinger


Studentredaktør til Jussens Venner

Tidsskriftet har to jusstudenter som redaktører. Én av redaktørene går av ved nyttår og vi søker hans etterfølger.

Les hele utlysningen