Ledige stillinger


Ledige stillinger som forlagsredaktører, samfunnsfag og juss

Forlaget er i sterk vekst, og nå trenger vi to nye forlagsredaktører som kan bidra til videre fremgang og utvikling. Den ene stillingen er knyttet til utvikling av juridisk faglitteratur og lærebøker for høyere utdanning, samt innholdsutvikling på forlagets digitale jusstjeneste, Juridika. Den andre er en redaktørstilling som skal videreutvikle vår sterke posisjon som utgiver av samfunnsfaglige fagbøker og læremidler.

Les hele utlysningen

Ledig stilling som salgs- og markedskonsulent

Jussredaksjonen i Universitetsforlaget er landets ledende utgiver av juridisk litteratur, både i bokform og digitalt på tjenesten Juridika. Vi brenner for å gi norske jurister de beste verktøyene og søker nå etter en engasjert og proaktiv salgs- og markedskonsulent. 

Les hele utlysningen