Choose format

In stock
NOK 949

Omsetning og kreditt 3 og 4

omsetningskollisjoner : I. Innledning : II. Ekstinktive avtale-erverv
Boken er en framstilling av sentrale regler om omsetningskollisjoner i formueretten. Den redegjør for alminnelige prinsipper som f.eks. reglene om tinglysning og for reglene om eksitinktive avtaleerverv. Med lov-, doms- og stikkordregister.
Denne boken utgjør tredje og fjerde del i serien "Omsetning og kreditt", som gir en fremstilling av den dynamiske formuerett (dynamisk tingsrett, panterett, materiell konkurs- og eksekusjonsrett). Forfatteren gir en framstillingav sentrale regler om omsetningskollisjoner i formueretten. I del 3 redegjøres for de alminnelige prinsipper, derunder reglene om tinglysning og lignende registreringsordinger. I del 4 for reglene om ekstinktive avtale-erverv. Omsetning og kreditt 1: ISBN 82-00-21251-3, 3. utg. 1991. Omsetning og kreditt 2: ISBN 82-00-21800-7, 2. utg. 1994.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200128649
  • Publication date: 01.12.1998
  • Book group: 221

Sjur Brækhus

Professor Sjur Brækhus har vært av våre fremste eksperter på sjørett, men hans livsverk omfatter også formueretten, der han var en ener i hele etterkrigstiden.
More about the author