Choose format

In stock
NOK 909

Omstilling og nedbemanning

3. utgave
«Omstilling og nedbemanning» behandler de arbeidsrettslige regler som må iakttas ved omstillingsprosesser.
Tema for boken er arbeidsrettslige og praktiske spørsmål som kan oppstå ved omstilling og nedbemanning. Sentrale temaer er styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.

3. utgave er oppdatert med lovgivning, rettspraksis og litteratur per juni 2016. I tillegg er det gjennomført en generell revisjon av bokens tekst og systematikk.

Boken retter seg først og fremst til juridiske rådgivere, advokater og dommere. Også andre aktører i omstilling- og nedbemanningsprosesser, som personalledere, tillitsvalgte mv., vil ha nytte av fremstillingen.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 504
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025803
  • Publication date: 10.10.2016
  • Book group: 211

Jan Fougner

Jan Fougner ble cand.jur. i 1988 og mottok sin Phd fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i 2007 på avhandlingen "Endring i arbeidsforhold". Han har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og advokat ved Regjeringsadvokatembete. Fougner er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utgave, 2016), Omstilling og nedbemanning (3. utgave, 2016), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven av 1977. I tillegg har han vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.
More about the author

Tron Løkken Sundet

Tron Sundet ble cand.jur. i 2000. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett, og er nå nestleder i Arbeidsretten. Han er blant annet medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave (sammen med Fougner, Holo og Thorkildsen), redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett og har skrevet en rekke artikler om arbeidsrettslige og prosessuelle spørsmål. Han underviser i tillegg ved de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo.
More about the author

Marit Bjørånesset Frogner

Marit B. Frogner ble cand.jur. i 1991. Hun har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og advokatfullmektig i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Evensen og Co i Singapore. Fra 1999 har hun vært ansatt som advokat i advokatfirmaet Wiersholm og hovedsakelig arbeidet med arbeidsrett. Fra januar 2011 er hun konstituert dommer i Arbeidsretten. Frogner er medforfatter av Kollektiv arbeidsrett (2004).
More about the author

Eli Aasheim

Eli Aasheim ble cand.jur. i 1984. Hun har tidligere vært saksbehandler i Justisdepartementet, Polar- og Sivilavdelingen, byråsjef og deretter underdirektør i Justisdepartementet, Sivilavdelingen og dommerfullmektig ved Drammen byrett. Aasheim er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm, arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, og foreleser jevnlig om arbeidsrettslige spørsmål.
More about the author

Camilla Schøyen Borge

Camilla Schøyen Breibøl ble cand.jur. i 2003. Hun har tidligere arbeidet i Lexia Advokat og er i dag senioradvokat i advokatfirmaet Wiersholm hvor hun særlig arbeider med arbeidsrett og prosedyre.
More about the author

Trond Erik Solheim

Trond Erik Solheim ble cand.jur. i 1998. Han har tidligere vært stipendiat ved Universitet i Bergen og dommerfullmektig i Alstahaug tingrett og Oslo tingrett. Trond Erik Solheim er i dag senioradvokat i advokatfirmaet Wiersholm, hvor han har vært ansatt siden 2005. Trond Erik Solheim arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og pensjon, offentligrettslige spørsmål og prosedyre.
More about the author

Julie Piil Lorentzen

Julie Piil Lorentzen er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning knyttet til blant annet ansettelse og opphør av arbeidsforhold samt omorganiseringsprosesser. Tidligere har hun vært medforfatter av boken «Omstilling og nedbemanning» (3. utg. 2016).
More about the author