Choose format

In stock
NOK 639

Operasjonsanalyse for økonomi og samfunnsfag

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251838504
  • Publication date: 10.08.2000
  • Book group: 212
Kunnskap om de matematisk/statistiske verktøyenes muligheter til å løse problemer innen økonomi og samfunnsfag er vanskelig å tilegne seg på egen hånd.
Denne boken tar sikte på å aktivisere leseren og gjøre kvantitative metoder til et naturlig verktøy i studietiden. Målet med boken er å forberede studentene på utfordringer hvor bedriftsledelse og økonomistyring i stadig sterkere grad vil integreres med modellverktøy og datateknologi. Har oppgaver og stikkordregister.

Boka behandler temaer som lineær programmering, nettverkslager, kømodeller og simuleringsmetoder. Temaene behandles både teoretisk og ved hjelp av aktuelle dataverktøy. Boka er skrevet for det 2-årige økonomisk-administrative studiet.

Jan Evensmo

Jan Evensmo er førsteamanuensis og studierektor ved Handelshøyskolen BI.
More about the author