Choose format

In stock
NOK 459

Organisasjonsteori for offentlig sektor

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215025742
  • Publication date: 20.07.2015
  • Book group: 214
En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.
Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvariant, og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Deretter anvender de perspektivene når de tar for seg følgende sentrale aspekter ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer, og effekter, læring og implikasjoner. Boka avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler som argumenterer for at en kompleks offentlig sektor krever at det trekkes veksler på elementer fra alle tre perspektivene.

I tredje utgave har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boka med aktuelle eksempler og utvidet behandlingen av flere sentrale tema. Hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon og litteratur.

Per Lægreid

Per Lægreid er professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Lægreid har særlig forsket på offentlig forvaltning, sentraladministrasjonen, administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Lægreid har vært med på utgivelsen av mer enn 23 bøker, 80 bokkapittel og 60 tidsskriftartikler.
More about the author

Tom Christensen

Tom Christensen er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Christensens forskning har fokusert på offentlig forvaltning, særlig sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte. I 2013 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for samfunnsfag.
More about the author

Morten Egeberg

Morten Egeberg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, og ved ARENA Senter fr europaforskning, Universitetet i Oslo.
More about the author

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer på i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringer når de omstiller seg, og hvordan reformideer oppstår og spres globalt og nasjonalt.
More about the author

Paul G. Roness

Paul G. Roness (1951 - 2013) var professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og seniorforsker ved LOS-senteret, Universitetet i Bergen. Forskningen hans tok i stor grad utgangspunkt i organisasjonsformer og administrative endringsprosesser i den norske sentraladministrasjonen, og omfatter bl.a. studier av Stortingets og tjenestemannsorganisasjonenes rolle ved forvaltningsreformer.
More about the author