Choose format

NOK 1 089

Petroleumsregelverket, Bind II

Petroleumsregelverket er en samling av sentrale kilder som vil være nyttig for alle som arbeider i petroleumssektoren.
Petroleumsretten er et omfattende rettsområde. Aktørene må forholde seg til et stort antall lover og forskrifter som ligger under ansvarsområdet til ulike forvaltningsorganer. Kompleksiteten har økt i de senere år ved at Norge har påtatt seg stadig flere internasjonale forpliktelser gjennom blant annet EØS-avtalen. Dette har medført at det er vanskelig å få en god oversikt over de relevante kildene. Med denne boken vil leseren for første gang få en rask og enkel tilgang til de ulike rettskilder innen petroleumsvirksomheten, ledsaget av forfatternes egne kommentarer.

Boken vil være et nyttig oppslagsverk og henvender seg til jurister i offentlig forvaltning og i næringslivet, advokater, dommere, studenter, teknisk personell, økonomer og andre som arbeider med eller interesserer seg for petroleumsfaget.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 1312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022550
  • Publication date: 08.11.2013
  • Book group: 221

Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli er cand.jur. fra 1994 og partner i Kvale Advokatfirma. Bustnesli har lang erfaring med regulatoriske og kontraktsrettslig problemstillinger innen petroleumsvirksomheten. Han har tidligere vært ansatt i Olje- og energidepartementet, og deltok blant annet i arbeidet med utarbeidelse av gjeldende petroleumslov med forskrifter. Han har siden 2001 arbeidet som advokat i flere større advokatfirmaer, og er i internasjonale ratinger anbefalt som advokat i kategorien olje og gass.
More about the author

Simen Skaar Landsværk Kristoffersen

Simen Skaar Kristoffersen er advokat i Advokatfirmaet Schjødt. Han har tidligere jobbet seks år som advokat i Kvale Advokatfirma og har i tillegg erfaring fra juridisk avdeling i Talisman Energy og BP, samt advokatfirmaet CMS Cameron McKenna.
More about the author