Choose format

NOK 319

Prosessnøkkelen

11. utgave
Prosessnøkkelen er et stikkordregister som hjelper jurister og jusstudenter til raskt å finne frem i lovverkets prosessuelle bestemmelser.

Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers.

«Prosessnøkkelen» er godkjent som hjelpemiddel til eksamen ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049083
  • Publication date: 05.10.2020
  • Book group: 893

Mia Marie Nordhagen

More about the author

Caroline Lundblad

More about the author