Choose format

In stock
NOK 599

Reformer og lederskap

Omstilling i den utøvende makt
Reformer og lederskap tar for seg hvordan politiske og administrative lederroller i den utøvende makt påvirkes og endres gjennom bevisste reformforsøk som har preget landet de siste to tiårene. Norge har blitt karakterisert som en nølende reformator, som en stat som reagerer sent på internasjonale styringssignaler om utvikling av en nyliberal stat, og som har valgt sin egen vei basert på historiske tradisjoner i styringsverket. Det foregår likevel kontinuerlige endringer i det offentlige apparatet, og det internasjonale presset har økt. Det siste tiåret har Norge derfor i økende grad gjennomført internasjonalt inspirerte og økonomisk orienterte reformer, selv om de har fått en nasjonal tilpasning.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215003160
  • Publication date: 16.09.2002
  • Book group: 214

Tom Christensen

Tom Christensen er professor emeritus i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
More about the author

Per Lægreid

Per Lægreid er professor emeritus ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
More about the author